© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

JGL d.d.

Pridružene osobe

  • Dino Ćoza Saršon, zamjenik predsjednika upravnog odbora
  • Eva Usmiani Capobianco, član upravnog odbora
  • Grozdana Božić, član upravnog odbora
  • Ivo Usmiani, predsjednik upravnog odbora
  • MARIN PINTUR, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
  • MISLAV VUČIĆ, izvršni direktor, član upravnog odbora
  • Sanja Katalinić, član upravnog odbora
  • mag.pharm. DOROTEA PERNJAK BANIĆ, član upravnog odbora

Karta