© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

JGL d. d.

Pridružene osobe

  • Grozdana Božić, član upravnog odbora
  • Ivo Usmiani, predsjednik upravnog odbora
  • Marin Pintur, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
  • Mislav Vučić, izvršni direktor, član upravnog odbora
  • mag. pharm. ZDRAVKO SARŠON, zamjenik predsjednika upravnog odbora
  • mag.pharm. DOROTEA PERNJAK BANIĆ, član upravnog odbora
  • mag.pharm. MARINA PULIŠIĆ, član upravnog odbora
  • mr.spec. Eva Usmiani Capobianco, član upravnog odbora

Karta