© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

JGL d. d.

Pridružene osobe

  • Eva Usmiani Capobianco, član upravnog odbora
  • Ivo Usmiani, predsjednik upravnog odbora
  • Mislav Vučić, izvršni direktor, član upravnog odbora
  • ZDRAVKO SARŠON, zamjenik predsjednika upravnog odbora
  • dipl.iur. Grozdana Božić, član upravnog odbora
  • mag.pharm. DOROTEA PERNJAK BANIĆ, član upravnog odbora
  • mag.pharm. MARINA PULIŠIĆ, član upravnog odbora

Karta