© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KOKA d.o.o.

Pridružene osobe

  • ALAN MRAVLINČIĆ, član nadzornog odbora
  • BORISLAV SLUNJSKI, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • BOŽO ĐURAS, član nadzornog odbora
  • Dubravka Drk-Mravlinčić, član nadzornog odbora
  • NENAD KLEPAČ, član uprave
  • Prehrambena industrija VINDIJA d.d., pod MBS: 070015836, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, jedini član d.o.o
  • SAŠA VOJNOVIĆ, član nadzornog odbora
  • STJEPAN SABLJAK, predsjednik uprave
  • TAMARA DRK-VOJNOVIĆ, član nadzornog odbora
  • Zvonimir Buterin, predsjednik nadzornog odbora

Karta