© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KOKA d.d.

Pridružene osobe

 • Alan Mravlinčić, član uprave
 • Ana Galeković, član nadzornog odbora
 • Blaž Matijaško, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Božo Đuras, član nadzornog odbora
 • Branko Benkus, predsjednik nadzornog odbora
 • DUBRAVKA DRK - MRAVLINČIĆ, član nadzornog odbora
 • Delimir Dorušić, član nadzornog odbora
 • Dražen Roškarić, član nadzornog odbora
 • Karmen Bosilj, član nadzornog odbora
 • Mirjana Runjak, član nadzornog odbora
 • Nenad Klepač, član uprave
 • Saša Vojnović, član nadzornog odbora
 • Stjepan Sabljak, predsjednik uprave
 • Tamara Drk-Vojnović, član uprave
 • Željko Ljubić, član nadzornog odbora

Karta