© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

DAVOR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Pridružene osobe

 • Davor Juginović, jedini član d.o.o., član uprave

Vijesti

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  12-11-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  03-04-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  20-02-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  17-10-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  27-07-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  09-04-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  02-11-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  10-07-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  10-04-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  13-01-2017

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  05-07-2016

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  25-05-2016

 • Rješenje Stpn-22/2016-13

  23-05-2016

 • Oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom

  05-05-2016

 • Oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom

  05-05-2016

 • Potvrda o preuzimanju spisa sukladno čl. 66 Zakona

  03-03-2016

 • učitaj više

Karta