© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ATOMUS TOPO d.o.o.

Pridružene osobe

 • ATOMIC PARTNERS LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 07288324, Naziv registra: Companies House, Nadležno tijelo: Companies House, jedini član d.o.o
 • Aleksandar Selmanović, direktor
 • DAVOR TOMIĆ, prokurist

Vijesti

 • Rješenje - obustava postupka St-1710/2018-16

  05-04-2019

 • Rješenje St-1710/2018-15

  19-03-2019

 • Zaključak St-1710/2018-11

  08-01-2019

 • Zaključak St-1710/2018-5

  03-12-2018

 • Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka

  29-11-2018

Karta