© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

TEA d.o.o.

Pridružene osobe

 • Damir Tkalac, direktor, jedini osnivač d.o.o.

Vijesti

 • Rješenje - otvaranje i zaključenje stečajnog postupka (čl. 132) St-703/2018-15

  27-02-2019

 • Rješenje St-703/2018-14

  30-01-2019

 • Rješenje St-703/2018-14

  30-01-2019

 • Rješenje - pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka St-703/2018-10

  13-11-2018

 • Rješenje - trošak St-703/2018-8

  18-10-2018

 • Rješenje - trošak St-703/2018-8

  18-10-2018

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  20-11-2014

 • Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja-klauzula izvršnosti

  29-09-2014

 • Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

  08-09-2014

 • Rješenje o otvaranju skraćenog postupka predstečajne nagodbe

  08-07-2014

 • Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

  11-04-2014

Karta