Zatražite ponudu

OSNOVNI PAKET

 • Ocjena boniteta društva

 • Osnovni podaci o društvu, registracija društva, računi društva…

 • Blokade računa

 • Broj zaposlenih

 • Pridružene osobe

 • Negativne informacije o likvidnosti društva, informacije o naplati potraživanja

 • Status društva koji uključuje informaciju o stečaju, predstečaju, likvidaciji

 • Informacije o povezanim društvima i osobama u više razina

 • Kompletne financijske podatke poslovnih subjekata u GFI formatu

 • Pokazatelji profitabilnosti, produktivnosti, likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i novčani tijek (cash flow)

 • Mogućnost usporedbe konkurencije

 • Mogućnost monitoringa za 50 subjekata

NAPREDNI PAKET

Uključuje sve podatke kao i osnovni paket +

 • Iznos maksimalne preporučljive izloženosti prema društvu

 • Mogućnost povlačenja kompletnog bonitetnog izvještaja za traženo društvo

 • Targetiranje – pretraživanje subjekata po višestrukim kriterijima, napredna pretraga

 • Mogućnost monitoringa za 500 subjekata

PREMIUM PAKET

Uključuje sve podatke kao i napredni paket +

 • Podatke o dugotrajnoj imovini društva uključujući pregled nekretnina i čestica u vlasništvu pravnih osoba

 • Mogućnost monitoringa za neograničeni broj subjekata, automatskog praćenja ciljane skupine društava po raznim parametrima od kojih su svakako najinteresantniji predstečaj, stečaj, likvidacija ili blokada računa

PREMIUM+ PAKET

Uključuje sve podatke kao i premium paket +

 • Procjena vrijednosti poduzeća

INO PAKET

Uključuje sve podatke kao i osnovni paket +

 • Detalji tvrtke, naziv, adresa, podaci o registraciji i aktivnosti

 • Brza procjena boniteta tvrtke iskazana u obliku semafora (crveno, žuto, zeleno)

 • Djelatnost

 • Uprava

 • Financijski podaci (Ukupni prihod, dugotrajna imovina, temeljni kapital, dobit/gubitak nakon oporezivanja, poslovni prihod/rashod) – ukoliko su dostupni

 • Iznos KREDITNOG LIMITA (maksimalne preporučljive izloženosti)

MOBILNI PAKET

 • Ocjena boniteta društva

 • Osnovni podaci o društvu, registracija društva, računi društva…

 • Blokade računa

 • Broj zaposlenih

 • Pridružene osobe

 • Negativne informacije o likvidnosti društva, informacije o naplati potraživanja

 • Status društva koji uključuje informaciju o stečaju, predstečaju, likvidaciji

 • Informacije o povezanim društvima i osobama u više razina

 • Nekoliko osnovnih financijskih pokazatelja iz GFI-a

 • Pokazatelji profitabilnosti, produktivnosti, likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti

 • Mogućnost monitoringa za 50 subjekata

 • Mogućnost povlačenja kompletnog bonitetnog izvještaja za traženo društvo

 • Vijesti sa e-oglasne ploče trgovačkog suda

Ispunite obrazac te odaberite želite li ponudu za
bankovno plaćanje ili kupnju kreditnom karticom.
Cijena za 12 mjeseci: 282,68 € + PDV

Opći uvjeti poslovanja

Zatraži ponudu Kupnja kreditnom karticom